De impact van leerinterventies: hoe meet je dat?

Leerinterventies

Geschreven door: Peter Haasdijk

🇳🇱 Beusichem 🍏🍐 Ondernemer, vader, levensgenieter, 🏃‍♂️ hardloper. Eigenaar Profidor | Labby 🛫 Onboarding 🎓 Leerplatform 👨‍💻 Online vergaderen #Onboarding-menéér 🎓 Co-founder Learning Innovators

9 april 2024

Gekscherend zeg ik wel eens tegen mijn loopmaatjes: “Niet gemeten is niet gelopen”. Als het niet op Strava staat, is het niet gebeurd. Ook bij mijn hobby, het bakken van brood, wordt alles gemeten en vastgelegd. Tot op de gram nauwkeurig worden ingrediënten afgewogen om te komen tot het beste resultaat, welke vervolgens wordt vastgelegd in een dagboekje.

Door te meten krijg ik inzichtelijk wat het effect is van een gewijzigde trainingsopbouw of het opnemen van meer water of meel in het recept. Meten is een noodzakelijk instrument bij het optimaliseren van je resultaten. Bij leren is dat niet anders.

Waarom is meten belangrijk voor het optimaliseren van leerprocessen?

Meten levert concrete data die inzicht geeft in de effectiviteit van gebruikte leerinterventies en -methoden. Door de voortgang en resultaten van leeractiviteiten te meten, kun je zien welke aspecten goed werken en welke aangepast moeten worden om de leerervaring te verbeteren. Het stelt je onder andere in staat om:

  • Leertrajecten op maat te bieden en gerichte interventies te doen.
  • Betere resultaten te behalen en tijd en middelen efficiënter te gebruiken.
  • Leercontent te personaliseren.

Wat zijn de grootste uitdagingen hierbij en hoe pak je die aan?

Het is moeilijk om naast de kwantitatieve en redelijk eenvoudig te verkrijgen data ook kwalitatieve data te verkrijgen. Denk aan kritisch denken, oplossend vermogen of de toepassing van kennis in nieuwe situaties. Je kunt hiervoor gebruik maken van bijvoorbeeld zelfbeoordeling of peerbeoordeling voor reflectie op het leerproces. Daarnaast kun je portfolio’s opstellen waarin deelnemers naast het bijhouden van hun voortgang ook (deel)certificaten, diploma’s, reflecties en beoordelingen kunnen bewaren. Ten slotte zijn observaties en gestructureerde interviews een goede manier om inzicht te verkrijgen hoe kennis wordt toegepast.

De andere grote uitdaging is dat data vaak verspreid is over verschillende bronnen, zoals HR-systemen, studentinformatiesysteem (SIS) en LMS. Leerinterventies vinden vaak plaats op meerdere platforms en in verschillende formats, hetgeen het verzamelen en integreren van data lastig maakt. Het gebruik van een LMS is een goede start. Hiermee kun je data uit verschillende bronnen integreren en analyseren. Implementeer daarnaast data-aggregatie tools voor een gecombineerd overzicht.

Andere uitdagingen zijn bijvoorbeeld:

  • Het aantonen van de impact van leerinterventies op zakelijke resultaten, zoals verbeterde prestaties, productiviteit en financieel resultaat. Hiervoor kun je een strategie implementeren die zowel leer- als bedrijfsdoelen omvat (leerdoelen, KPI’s).
  • Deelnemers kunnen het lastig vinden gemotiveerd en betrokken te blijven gedurende de hele leerinterventie. Implementeer daarom gamification, microlearnings, persoonlijke feedback.
  • Deelnemers hebben verschillende leerstijlen en voorkeuren, wat het moeilijk maakt om een one-size-fits-all benadering van het meten van leerinterventies toe te passen.
  • Soft skills zijn moeilijk te meten met traditionele methoden. Gebruik 360-graden feedback, observaties en gesimuleerde situaties om te zien of en hoe soft skills worden toegepast in realistische omgevingen.

Meer inzicht in de werking van leerinterventies

Naast de bovengenoemde methodes om uitdagingen voor het meten van leerprocessen aan te pakken, is er ook een aantal methoden om inzicht te geven in bepaalde aspecten van de leerinterventie. Zo kan je een voor- en natoets implementeren waarbij het verschil in presteren wordt gemeten. Dit geeft inzicht in de impact van de interventie. Enige tijd na de interventie een evaluatie uitvoeren helpt immers om te bepalen of de verbeteringen in kennis of vaardigheden beklijven. Voor inzicht in hoe de deelnemers de interventie hebben ervaren, kan er gebruik worden gemaakt van feedbackformulieren. Inzicht in engagement en begrip kan worden verkregen door statistieken bij te houden van voltooiingspercentages, de tijd die besteed is aan materieel en interactiepatronen.

Bij het kiezen van een methode is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke leerdoelen, de beschikbare middelen en de context van je doelgroep. Een combinatie van methoden kan vaak een completer beeld geven van de effectiviteit van een leerinterventie.

Drie stappen om te starten

Een eenvoudige en direct toepasbare aanpak om het effect van je leerinterventies te meten, samengevat in een drie-stappenplan:

  1. Definieer duidelijke leerdoelen en succescriteria. Wat moeten de deelnemers weten of kunnen, na afloop van het programma? Hoe ziet succes eruit voor elk leerdoel?
  2. Verzamel en analyseer gegevens. Selecteer de methodes en tools die je gaat gebruiken (zie hiervoor) en voer deze uit op strategische momenten tijdens de leerinterventie. Evalueer de data en kijk naar trends, patronen en eventuele afwijkingen die verdere analyse behoeven.
  3. Reflecteer, rapporteer en pas aan. Bespreek wat de data zegt over de effectiviteit van de leerinterventie. Stel een overzichtelijke rapportage op die de belangrijkste inzichten en aanbevelingen bevat. Gebruik de inzichten om het programma (verder) te optimaliseren.

Meten voor succes

Laat geen kansen liggen als het gaat om de impact van je leerinitiatieven te maximaliseren. Het meten van het effect van leerinterventies is een belangrijke stap bij het ontwikkelen van een leercultuur binnen je organisatie. Verbeter niet alleen de leerervaringen voor je deelnemers maar koppel het leren aan je zakelijk succes. Meten is een geweldig middel bij het ontwikkelen van effectievere, efficiëntere en meer gepersonaliseerde leerprogramma’s. Laat je data je daarbij helpen.

Dit vind je misschien ook leuk …

De kracht van games bij leren! 

De kracht van games bij leren! 

Games, van oorsprong puur tijdverdrijf, zijn voor het zakelijke gebruik inmiddels uitgegroeid tot uiterst krachtige leermiddelen. Je komt ze tegenwoordig in allerlei vormen tegen. In deze blog duik ik nog maar eens in de kleurrijke wereld van educatieve games. Ik verken de verschillende types, de unieke voordelen die ze bieden in leeromgevingen, en hoe je ze effectief integreert in je leerontwerp. En tot slot, een kijkje in een aantal praktijkvoorbeelden!

0 reacties

Labby Leuks

Labby Leuks

Iedere maand wat leuks van Labby bij de post?

Via de Labby Leuks deel ik blog- en nieuwsberichten om je op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van inwerken en opleiden.

Bedankt voor je inschrijving! Vanaf nu ontvang je iedere maand een editie van de Labby Leuks.

App me
Appen met Labby
Hallo 👋
Heb je een vraag over werken en leren 'op afstand'?
Stuur mij dan een appje.