team

Een economie die groeit geeft een arbeidsmarkt die krap is. Het is en blijft een boeiende paradox: hoe meer je goede mensen nodig hebt, hoe lastiger het is om ze te krijgen en te houden. Dit vraagt extra aandacht aan het goed opzetten van werving en selectie, maar zeker ook om het zich snel thuis laten voelen van die nieuwe medewerker binnen je organisatie.

Je kunt dit bereiken door de nieuwe medewerker te laten weten er toe te doen, zichtbaar te maken dat hij of zij waarde toevoegt en bekendheid met en in de organisatie te stimuleren.

Om dit proces goed te ondersteunen maken steeds meer organisaties gebruik van onboarding: een manier om nieuwe medewerkers snel vertrouwd te maken met de werkwijze van de organisatie. Vaak wordt dit proces ondersteund door informatie die de nieuwe medewerker ‘tussen de oren’ moet krijgen via een app beschikbaar te stellen.

Via die app krijg je informatie over de structuur van de organisatie, de kernwaarden, de procedures en de laatste weetjes. Handig en gericht op het delen van informatie naar alle medewerkers van je organisatie, zodat die benodigde informatie voor iedereen beschikbaar is.

Mooi! Maar er is ook een keerzijde. Informatie voor iedereen is vaak statisch en algemeen, maar niet persoonlijk. Hoe mooi zou het zijn wanneer je als werkgever het onboarden voor iedere medewerker juist heel specifiek en dynamisch kunt maken, zodat het ‘mijn’ onboarding is, met wat ‘ik’ nodig heb om me snel thuis te voelen.

Labby is zo’n persoonlijk programma dat werknemer en werkgever duurzaam met elkaar verbindt. Labby is opgezet om vanaf het moment ‘ik heb nieuw personeel nodig’ alle on- en offline activiteiten digitaal te ondersteunen. In de filosofie van Labby start onboarding al voor de fase van werving & selectie en loopt tot aan een jaar na de eerste werkdag en zelfs verder. Labby legt de basis voor een enthousiaste en loyale medewerker; een medewerker die vanaf dag één voelt dat hij of zij erbij hoort en er toe doet.

Wat is Labby?

Je kan Labby het beste voorstellen als een soort gedigitaliseerde ‘To do-lijst’ waarin alle interacties tussen de werkgever en de werknemer zijn opgenomen. Deze lijst bevat taken die de directeur moet doen, de afdeling HRM, de manager van de afdeling, collega’s van de nieuwe medewerker en …. de nieuwe medewerker zelf. De taken die de nieuwe medewerker moet doen maken, als deel van het onboarding-proces, deel uit van zijn inwerkprogramma.
Alle activiteiten dragen bij aan het succes van de medewerker en zorgen voor betrokkenheid bij de organisatie.

Labby kan een essentiële rol vervullen in de periode tussen het moment van het zetten van de handtekening en de feitelijke eerste werkdag. Vaak een periode van enkele weken tot zelfs enkele maanden. Dit is een cruciale fase om het enthousiaste gevoel van het zetten van de handtekening vast te houden en de nieuwe medewerker al vertrouwd te maken met het bedrijf voordat deze er echt begint.

Via een reeks van opdrachten kan je je vast oriënteren binnen het bedrijf. Je kan filmpjes zien over het gebouw, de afdeling, zien waar de koffie staat, chatten met je collega’s, etc. Je voelt je al onderdeel van het bedrijf voordat je echt begonnen bent.

onboarden met leeromgevingLabby bevat ook een monitor-functie. Hiermee kan je als werkgever zien met welk enthousiasme de nieuwe werknemer met de opdrachten bezig is. De arbeidsmarkt bevat veel jonge mensen. Opgegroeid met games en spelcomputers willen zij geprikkeld worden met korte taken. In Labby is ‘gamification’ ingebouwd: spaarsystemen, beloningen en levels. Inzet hiervan is optioneel: het kan als de klant dat wil.

Maar Labby is meer dan alleen een applicatie voor het onboarden. Het fundament onder Labby is een ‘Leer Management Systeem’. Dit geeft Labby de mogelijkheid om een persoonlijke omgeving voor iedere medewerker te maken. Deze leeromgeving blijft voor de medewerker beschikbaar gedurende het hele dienstverband en kan daardoor heel goed dienen als modulaire, persoonlijke opleidingsomgeving. Hierin onderscheidt Labby zich van de meeste andere onboarding applicaties. Het biedt een persoonlijke omgeving vanaf de werving t/m het hele verloop van het dienstverband.

Labby is sinds een jaar op de markt. Inmiddels maken een aantal organisaties al gebruik van deze laagdrempelige oplossing.

Voor welke organisaties is Labby handig?

Labby is met name geschikt voor organisaties die problemen ondervinden in het vinden van, jong, goed personeel en die er alles aan willen doen om die nieuwe medewerkers zich thuis te laten voelen, zodat ze minder gevoelig zijn voor verleidingen van concurrenten die ‘groener gras’ beloven.

Maar ook organisaties die intermediair zijn kunnen met Labby zich onderscheiden van hun concurrenten. Denk aan bijvoorbeeld uitzendorganisaties, pay-roll bedrijven en detachering. Vaak zijn deze organisatie ‘preferred supplier’ voor andere organisaties (hun klanten).

Hoe gaaf zou het zijn als je dan via Labby de nieuwe medewerker al kennis kan laten maken met de cultuur en de collega’s, de rituelen en de essentiële informatie voor de eerste werkdag. Dit geeft meteen een vliegende start. Het ‘inwerken’ vindt voor een groot deel al plaats voor die eerste dag! Voor intermediairs geeft dit een extra krachtig middel om goede dienstverlening aan hun opdrachtgever én kandidaat te leveren.

Wat kost Labby?

MoodleLabby is ‘powered by Moodle’. Dit is ‘open source’. Iedereen mag de software vrij gebruiken en aanpassen naar eigen behoefte. Dit impliceert o.a. dat voor het gebruik geen licentiekosten in rekening gebracht worden. De kosten voor Labby komen alleen voort uit de implementatie van het systeem op de server(s) van de organisatie, het inrichten van de content specifiek voor de organisatie en, als dat wenselijk is, het onderhouden van de applicatie. Labby kan ook extern ‘gehost’ worden. In dat geval is er ook sprake van hosting-kosten.

Op basis van de wensen van de organisatie en de verdeling van de werkzaamheden (wat wil en kan de organisatie zelf doen) wordt een voorstel voor een kostenraming opgesteld. Dit kan op basis van uren keer tarief. Een ‘vaste prijs’ kan natuurlijk ook.

De voordelen van Labby op een rijtje!

Met Labby:

  1. centraliseer je informatie en documenten bedoeld voor je medewerkers, iedereen weet waar het staat;
  2. maak je het proces lean, gericht op aannemen, inwerken en behouden;
  3. geef je iedere medewerker een eigen persoonlijke leeromgeving gedurende het hele dienstverband;
  4. heb je een omgeving voor ieders persoonlijk ontwikkelplan, waarin gescoord kan worden op competenties en evaluaties uitgewisseld kunnen worden.

Als je serieus werk wilt maken van het ‘boeien, binden en behouden’ van personeel, is er eigenlijk geen argument om niet met Labby aan de slag te gaan.

Heb je ze, hou ze dan!

werknemers behouden