Wil je meer weten over onze onboarding oplossing?

Maak dan hier een afspraak voor een demonstratie.

welkom

Wanneer je resultaten wil bereiken met het onboarden van nieuwe medewerkers dan kijk je minimaal naar de volgende vier onderdelen:

  • Compliance;
  • Verbinding;
  • Cultuur;
  • Community.

succesfactoren

Compliance

De medewerker moet tijdens het inwerken bekend gemaakt worden met alle regels, wetten en voorschriften die er binnen de organisatie zijn. Het is echter niet handig om alle informatie direct aan te bieden. Gedoseerd de medewerker kennis laten maken met relevante informatie is effectiever.

Verbinding

Verbinding zoeken door het delen van kennis over de organisatie. Wat ligt haar historie, wat is haar missie. Welke visie heeft zij. Een medewerker moet zich trots kunnen voelen om deel uit te mogen maken van de nieuwe werkomgeving. Andersom moet de organisatie laten zien dat ze blij is met de nieuwe aanwinst. Er moet verbinding zijn.

Cultuur

Hoe gaan collega's onderling met elkaar om? Wat wordt belangrijk gevonden? Hoe gaan zij om met klanten en met leveranciers? Het gaat hier over de normen en waarden van de organisatie. Alle onderdelen van de onboarding moeten de cultuur van de organisatie uitstralen.

Community

Kennis maken met nieuwe collega's. Wie zijn ze en wat doen ze binnen de organisatie? Het is belangrijk om snel te weten te komen welke formele relaties er zijn. Maar ook hoe informeel de lijnen lopen. Wat is de rol van de nieuwe medewerker en welke verwachtingen hangen daarmee samen?