community strategie

Een community strategie die is gebaseerd op uw organisatie en haar businessmodel ondersteunt doelstellingen en levert een betere gebruikerservaring. Het is daarom goed uzelf vooraf enkele cruciale vragen te stellen.

Op welke wijze draagt de community bij aan het behalen van deze doelstellingen?

Een community voor een sales- of marketing organisatie zal een andere strategie hebben dan een klant- en support community.

Welk publiek wilt u bereiken? Dat kunnen uw personeelsleden zijn, of uw klanten. Wellicht zijn de eindgebruikers van uw producten zelfs niet eens uw klanten. En waar gaat u uw publiek dan ontmoeten, on- en offline?

Wie gaan zich actief bezighouden met de uitvoering, bijv. schrijven van content, toezien en motiveren van interactie, werven van nieuwe leden?
Onderdeel van de implementatie is ook een content planning en afstemming van uitingen, ook inhoudelijk, op de content die geplaatst wordt op andere media.

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, moet u nadenken over hoe u de community doorontwikkelt. Hierbij zijn o.a. gebruikerservaringen, ontwikkelingen in de populatie van gebruikers en de strategie van de organisatie van belang.

Ik kan u helpen bij het definiëren en implementeren van een community strategie die bijdraagt aan uw bedrijfsdoelstellingen.