community management

De community manager faciliteert de communicatie tussen klanten en andere gebruikers en de organisatie. Het gaat daarbij om het bevorderen van positieve relaties of contacten en het in staat stellen van leden van de community om op een zinvolle manier met elkaar en met het bedrijf te communiceren.
 

De community manager bemiddelt, luistert naar wat er speelt en levert waardevolle feedback en advies aan de organisatie. Hij reageert op berichten, neemt contact op met leden. Tegelijkertijd moet de community manager leden inspireren om met elkaar in contact te treden, aan te sluiten bij relevante groepen en content te plaatsen.

Bij onboarding van nieuwe leden en bij update of upgrades geeft de community manager uitleg, evt. via handleidingen. Ook begeleid hij kerngebruikers zoals ambassadeurs, administrators, moderators e.d. bij het uitvoeren van community taken.