Je eigen community

Functionaliteit en content - bepaal het zelf!

Een community. Waarom?

samenwerken en kennisdelen

Honingbijen leven in community's. Zij werken heel nauw samen, er is een duidelijke taakverdeling. Zij instrueren elkaar en geven informatie over waar de nectar te vinden is.

Mensen werken op verschillende locaties, vaak zelfs in een ander werelddeel, of hebben overvolle agenda's. Elkaar fysiek of anderszins treffen is lastig, het plannen van een vergadering bijna onmogelijk. Er moet toch een manier zijn om, ondanks deze belemmeringen, eenvoudig en snel met elkaar te kunnen samenwerken, informatie te delen en inzicht te hebben in de kennis en kunde van anderen.

Kan een Social Network oplossing het middel zijn om deze doelstelling te behalen?

Labby

Labby is een (social) intranet omgeving waar mensen elkaar vinden, met elkaar kunnen communiceren, kennis kunnen delen en sneller en meer waarde kunnen toevoegen. Labby wordt op verschillende maniere ingezet. Een paar voorbeelden van hoe dit concept al werd ingezet:

  • Community.
  • Projectplace.
  • Kennisbank.
  • e-Learning omgeving.
Je bereikt meer met een organisatie die mensen verbindt, kennis deelt en transparantie vergroot.

Labby community (intern)

EEN PAAR ACTUELE UITDAGINGEN WAAR LABBY U MEE KAN HELPEN

Arbeidsmarkt

De (flexibele) arbeidsmarkt zorgt voor veel commotie vandaag de dag. De ingezette trend rondom decentralisatie zorgt er onder andere voor dat medewerkers en zelfstandige professionals vaker de regie in eigen hand nemen. Banen voor het leven zijn er nog nauwelijks. Momenteel zitten we middenin een samenwerkingseconomie.

Kennisdeling en co-creatie zijn bindende factoren. Door de continu veranderende omstandigheden is het voor bedrijven en professionals crucialer dan ooit vindbaar (zichtbaar) te zijn.

arbeidsmarkt

Agile

Agile werken wordt steeds populairder. Meer en meer organisaties gaan op een Agile manier werken. Continu feedback en zelfsturing zijn noodzakelijk om snel en effectief tot resultaten te komen.

Een van de belangrijkste uitgangspunten om teams in staat te stellen Agile te werken is transparantie. Elkaar informeren over inhoud, procedures, voortgang, inkomsten en uitgaven. Iedereen moet alles weten.

agile

Consultancy

De branche profiteert van een groeiende economie. De concurrentie is echter fors. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door toename van het aantal zelfstandig adviseurs, regelmatig georganiseerd in netwerkorganisaties. Zij domineren, in aantallen, m.n. management consulting.

Er ontstaan kansen voor consultants die zich onderscheiden door specialisatie en diversificatie. Zij laten zich technisch ondersteunen bij kennisvragen, kansen in de markt en voor acquisitie cruciale informatie.

consultancy