hr trend

Werven, inwerken en behouden van medewerkers. Volgens het jaarlijkse HR Trends onderzoek van adviesbureau Berenschot de belangrijkste HR trend voor het komende jaar.

Met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt een steeds grotere uitdaging voor veel bedrijven.

Het ontwikkelen van personeel en hun vaardigheden, het tegengaan van verzuim en meer focus op duurzame inzetbaarheid zijn enkele andere HR trends uit de top tien.

Waarom zijn juist deze trends nu zo belangrijk?

Bijna een kwart van alle ondernemers / organisaties wordt op dit moment gehinderd door een tekort aan medewerkers. Men verwacht dat volgend jaar behoud en ontwikkeling van personeel de belangrijkste thema's worden binnen organisaties. En toch, blijkt uit datzelfde onderzoek, nam een groot deel van de ondervraagden nog geen initiatieven. Wanneer men dit wel deed, koos men er vooral voor om bestaande opleidingsprogramma's te intensiveren, het arbeidsvoorwaardenpakket te flexibiliseren of onderzoek te doen naar betrokkenheid binnen de organisatie.

Dit lijken dus niet de interventies te zijn voor het gewenste resultaat. 'Meer van hetzelfde' brengt vaak niet waar behoefte aan is. Wat dan wel?

Betrokken en bevlogen medewerkers aantrekken in een vitale organisatie.

Met een juiste mix en vorm op het gebied van vitaliteit, leiderschap en IT creëer jij mogelijkheden voor jouw organisatie in deze uitdagende arbeidsmarkt.

Wil je een keer sparren over:

  • vitale medewerkers
  • onboarden
  • leiderschap in een vitale organisatie

Investeer dan in een goede kop koffie en nodig ons uit bij je bedrijf.