vrijmibo

Een voorbeeld van een spelelement dat is opgenomen in onze demo Onboarding. Een deelnemer verdient deze waardebon door o.a. de bedrijfsfilm, het "smoelenboek" en de virtuele rondleiding over de afdeling te bekijken.

Een groot aantal bedrijven heeft te kampen met een gebrek aan betrokken medewerkers. Zij lopen daarmee het risico dat medewerkers vertrekken of, en misschien is dat nog wel erger, blijven zitten zonder bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.
Werknemers motiveer je door erkenning, beloning en een onderlinge competitie. Gamification werkt omdat het gebruik maakt van precies deze motivators om medewerkers betrokken te houden. Het speelt in op hoe iedereen dagelijks keuzes maakt. En biedt een platform voor competitie, het delen van resultaten en het beheer van de voortgang van het werk.

Een werkgever wil met gamification het door hem gewenste gedrag aanmoedigen. Voor een verandering in gedrag zijn er drie vereisten, nl. motivatie, vaardigheid en een trigger.
Gamification werkt wanneer het de werknemer:

  • Motiveert om iets te doen. Hij kan iets winnen, een beloning ontvangen of erkenning krijgen;
  • De mogelijkheid geeft een taak uit te voeren door deze te vereenvoudigen of in stukken op te knippen;
  • Triggert om een activiteit te voltooien.

Op deze wijze kan gamification gedrag veranderen, motiveren en medewerkers betrokken houden.

Ik zag een tweetal onderzoeken op dit gebied voorbijkomen, van Gartner en M2 Research. Zij stellen o.a.:

transform

“Een groot deel van de inspanning voor transformatie van bedrijfsactiviteiten mislukt als gevolg van een gebrek aan betrokkenheid.”

Bedrijven moeten zich aanpassen aan veranderende technologieën, marktomstandigheden en consumentengedrag. Maar dat lukt alleen met een gemotiveerd team dat bereid is mee te veranderen.
Wanneer zij dezelfde technieken hanteren die game ontwerpers gebruiken om spelers geïnteresseerd te houden, creëren ze de betrokkenheid die nodig is voor de bedrijfstransformatie.

game

“Het duurt niet lang voordat de meerderheid van de bedrijven uit de top 1000 wereldwijd gamification gebruikt als belangrijkste tool voor bedrijfstransformatie.”

De populariteit van gamification als een manier om medewerkers te betrekken groeit en zal alleen maar te groeien de komende jaren.

groei

“De wereldwijde markt voor gamification groeit exponentieel.”
Op bedrijven gerichte gamification oplossingen zullen ook die, welke op de consumenten zijn gericht, overschaduwen. Dat toont niet alleen de groei in de markt aan maar ook de waarde van gamification op de werkplek.

health

“De meerderheid van technologie belanghebbenden geven aan dat binnen enkele jaren het gebruik van gamification wijd verspreid zal zijn.”

Deze stakeholders geloven dat gamification de toekomst is, niet alleen op de werkplek maar ook voor het onderwijs en in de gezondheid.

Gamification op de werkplek is niet iets van de toekomst en wordt meer en meer ingezet. Labby maakt gebruik van gamification, met name bij het implementeren van onze onboarding oplossing, waarbij we gebruik maken van een Open Source leeromgeving.
Werven, inwerken en behouden van personeel, per medewerker op maat.