paperclip

De paperclip staat symbool voor verbinding. Een paperclip houdt papier bij elkaar. Papieren die bij elkaar horen, bijvoorbeeld omdat ze gaan over hetzelfde onderwerp.

Ik ben in contact met een collega bedrijfsadviseur met een financiële achtergrond. Hij zet zich o.a in om zieke, maar ook gezonde, bedrijven rendabeler te maken.
Mijn missie is om samen met de ondernemer te onderzoeken op welke wijze hij het internet zo optimaal mogelijk kan inzetten voor zijn bedrijf.

We hebben dezelfde missie. Maar ons aandachtsgebied en onze tooling verschilt. Door deze te verbinden kunnen we samen de ondernemer wellicht nog veel beter helpen. Dus gaan we met elkaar in gesprek om dit te bespreken.

Ik ben op zoek naar bedrijven die willen onderzoeken of ze hun bedrijfsvoering nog rendabeler kunnen maken. On- en offline.