project management

projectmanagementProject management bij de realisatie van uw project. Vanaf het moment dat een idee voor een project nader moet worden onderzocht en uitgewerkt. Tot aan de nazorgfase waarin een goede implementatie van het projectresultaat centraal staat.

De methodiek volgens welke het projectmanagement plaatsvindt hangt af van het soort project dat moet worden georganiseerd. De in uw organisatie gangbare methodiek is daarin echter mede bepalend. De projectmanager beheerst zowel waterval als agile methodieken en deed ervaring op in verschillende omgevingen.

In iedere fase van het project worden de juiste belanghebbenden betrokken en geïnformeerd over de voortgang van het project. Tijdens de uitvoering stuurt de projectmanager op omvang, planning en financiën. Hij signaleert afwijkingen en geeft inzicht in de voortgang van het project.